Concursuri pentru angajări

Concurs pentru ocuparea a 0,75 POST VACANT DE ÎNGRIJITOR – durată nedeterminată

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, ŞCOALA GIMNAZIALĂ “Regina Maria” Arad Organizează concurs …

Concurs pentru ocuparea a 0,75 POST VACANT DE ÎNGRIJITOR – durată nedeterminată Read More »

Sari la conținut