Înscrierea în învățământul primar 2023-2024

CIRCUMSCRIPȚII ȘCOLARE 2023-2024:

În anul școlar 2023-2024, în unitatea nostră școlară vor fi două clase pregătitoare cu un efectiv de 22 de elevi/ clasă.

Școala noastră oferă program AFTER SCHOOL (Școală după școală) între orele 12-16, zilnic, cu posibilitatea servirii de către elevi a unei mese calde. De asemenea, în cadrul acestui program, elevii ciclului primar pot participa la anumite ore, prin alegerea unor activități de dezvoltare a competențelor sportive și lingvistice:

 • Club de handbal
 • Club de fotbal
 • Club de karate
 • Club de limba chineză
 • Club de limba germană
Criterii de vârstă

COPILUL A ÎMPLINIT:

 • 6 ani până la data de 31.08.2023 inclusiv

Se va înscrie obligatoriu în clasa pregătitoare.

 • 6 ani între 01.09.2023-31.12.2023
 • În situaţia copiilor care au frecventat grădiniţa, înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinţilor, în baza recomandării eliberate de unitatea de învăţământ cu nivel preşcolar.
 • În situaţia copiilor care nu au frecventat grădiniţa sau care  s-au întors din străinătate evaluarea dezvoltării copiilor, se efectuează de către centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională.
 • Părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada   1 septembrie – 31 decembrie 2023 inclusiv şi care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul şcolar 2023-2024 sau ai celor pentru care nivelul de dezvoltare nu este corespunzător pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare vor fi consiliaţi în vederea înscrierii copiilor la grădiniţă, în grupa mare.
Criterii generale

În cazul în care numărul cererilor de înscriere ale părinţilor al căror domiciliu se află în afara circumscripţiei şcolare este mai mare decât numărul de locuri libere se aplică criteriile generale:

a) existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap al copilului.

b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;

c) existenţa unui document care atestă faptul că este orfan de un singur părinte.

d) existenţa unui frate/soră înmatriculat/ă în şcoală.

În cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinți din afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil.

Criteriile specifice unității noastre școlare pentru înscrierea în învățământul primar 2023-2024:

Nr.crt.Criteriu specific de departajareActe doveditoare
1Înscrierea copiilor ai căror părinţi (unul sau  ambii părinți) au locul de muncă în circumscripţia unității noastre şcolare.Adeverinţă de la locul de muncă al părinţilor
2Înscrierea copiilor care locuiesc ocazional la bunici, iar aceștia au domiciliul în circumscripția unității noastre școlare.Carte de identitate și declarație pe propria răspundere.
3Înscrierea copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, locuiesc la alte rude în circumscripția școlii, alta decât cea de domiciliu stabil al părinților.Carte de identitate și declarație pe propria răspundere.
4Înscrierea copiilor din comunele limitrofe ai căror părinți lucrează în Arad și locuiesc provizoriu în circumscripția unității noastre școlare.Adeverință de la locul de muncă și declarație pe proprie răspundere.
5Înscrierea copiilor ai căror părinți locuiesc în circumscripția unității noastre școlare fără a avea  clarificată situația spațiului locativ până la terminarea etapei I de înscriere.Declarație pe proprie răspundere.

Oferta  pentru anul  şcolar 2023-2024:

 2 clase pregătitoare-44 de locuri

 • Cursuri exclusiv de dimineaţă
 • Program „Şcoală după şcoală” până la ora 1600, cu posibilitatea servirii unei mese calde.
 • Limbi moderne studiate: limba engleză și limba germană,
 • Cluburi  pentru învățământul primar:  limba germană, curs de pregătire examene Cambridge (limba engleză), club de limba chineză, fotbal, handbal, toate în cadrul programului „Şcoală după şcoală” până la ora 1600,
 • Proiecte naţionale şi internaţionale, parteneriate.

CALENDARUL ÎNSCRIERII

De la ora 800– 1800 de luni-joi

800-1700 vinerea

03.05.2023 – 18.05.2023

completarea de către părinți a cererilor-tip online sau la sediul unității

Etapa I

 • 19-22.05.2023 repartizarea la școala de circumscripție
 • 23-29.05.2023 adminterea/respingerea înscrierii copiilor care nu aparţin de circumscripţie, pe locurile rămase libere
 • 30.05.2023- repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție.
 • 31.05.2023 afişarea listei cu copiii înmatriculaţi, a locurilor rămase libere după prima etapă.

Etapa II

 • 05.06.2023 se afișează procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile
 • 06.06.2023 – 12.06.2023  Depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.
 • 15.06.2023- afișarea listelor finale

2 LOCURI LIBERE

Sari la conținut