Categorie: Concursuri pentru angajări

"Educaţia este pur şi simplu sufletul societăţii trecând de la o generaţie la alta." G.K. Chesterton

Concurs pentru ocuparea a 0,75 POST VACANT DE ÎNGRIJITOR – durată nedeterminată

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, ŞCOALA GIMNAZIALĂ “Regina Maria” Arad Organizează concurs…
Citește mai mult