Criterii specifice

Aceste criterii sunt proprii şcolii şi se aplică după aplicarea criteriilor generale:

Nr.crt.Criteriu specific de departajareActe doveditoare
1Înscrierea copiilor ai căror părinţi (unul sau  ambii părinți) au locul de muncă în circumscripţia unității noastre şcolare.Adeverinţă de la locul de muncă al părinţilor
2Înscrierea copiilor care locuiesc ocazional la bunici, iar aceștia au domiciliul în circumscripția unității noastre școlare.Carte de identitate și declarație pe propria răspundere.
3Înscrierea copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, locuiesc la alte rude în circumscripția școlii, alta decât cea de domiciliu stabil al părinților.Carte de identitate și declarație pe propria răspundere.
4Înscrierea copiilor din comunele limitrofe ai căror părinți lucrează în Arad și locuiesc provizoriu în circumscripția unității noastre școlare.Adeverință de la locul de muncă și declarație pe proprie răspundere.
5Înscrierea copiilor ai căror părinți locuiesc în circumscripția unității noastre școlare fără a avea  clarificată situația spațiului locativ până la terminarea etapei I de înscriere.Declarație pe proprie răspundere.
Sari la conținut